Bastema:

  • Konfliktarkeologier 
  • Konflikter vid kulturella mötessammanhang och ur jämförande perspektiv
  • Slaveri, ofrivillighet och fängslande
  • Tvångsförflyttning av människor och föremål  
  • Konflikters ritualer, religiositet, estetik, mentalitet och symboler
  • Konflikters teknologi och arkitektur 

Krig, konflikt och tvång bildar tillsammans en långtgående och konstant källa till social makt i den mänskliga (för)historien. De återfinns i oändliga och unika variationer ur kulturella och diakroniska perspektiv men finns också tillgängliga i många olika typer av. Med tanke på institutionens naturliga ämnesbredd och dess många specialistområden är en av kärnuppgifterna i detta forskningskluster att samla material och skriftliga källor för att skapa en bra synergi mellan ämnen och i samarbetet mellan våra två campus i Uppsala och i Visby

Förutom de tydliga militära studierna av forntida krigskonst studerar vi också våldsteknologier och  försvarsbyggnader – de senare sträcker sig från moderna kustbefästningar till järnåldersfornborgar, folkvandringstida boplatser och de muromgärdade citadellen i Mykene och Troja. Civila krigsoffer, interneringslägrens arkeologier (t ex de som användes mot Mau Mau i Kenya) och konflikters påverkan på icke-stridande är också ett viktigt intressefokus. Slaveri i alla dess former är en viktig komponent i klusterforskningen, som t ex studier av slavsoldater, sexslaveri, slaveri över generationer, frigörelse och slavars liv efter frigörelse. Våra exempel tas från över hela den forntida världen, Afrika och också mer specifika historiska sammanhang som det vikingatida Skandinavien. Tvångsförflyttningar är ytterligare ett intressefokus som innefattar projekt om folkförflyttning I det forntida Egypten till legender om det enigmatiska Torsburgeninhängnaden på Gotland. Vi intresserar oss också för moderna arkeologier om krig och konflikt, bl a krigszonerna från andra världskriget Stilla Havet och monument från kalla kriget.

Dessa teman binds samman med studier av mentalitet, ritualer och kognitiva aspekter av aggression och konflikt tillsammans med den efterföljande social stress som påverkar både ’soldat’ och ’civil’ (notera att gränserna mellan dessa är flytande). Som en del av detta diskuterar vårt forskningskluster också vad som sker efter konflikten, vars slut är både tvetydigt och svårt att avgränsa men som tydliggörs i arkeologins krigsgravar, minnesmärken och minnesceremonier för de som fallit i kriget, de många materiella förlikningarna för de återvändande soldaterna och psykologisk påverkan på de överlevande som återfinns i materiell kultur. Som Platon säger: ”Endast de döda har sett slutet av kriget”.

Aktiviteter:

Då klustret är tätt knutet till flera av institutionens större forskningsprojekt, bl a Vikingafenomenet som stöds av Vetenskapsrådet kommer många av våra publikationer att rymmas inom klustrets intressessfär. Dessutom planerar vi både enskilda workshops och seminarier, dessutom projektbaserade möten med forskningsklusterlänkar. Förutom enskilda konferenssessioner planerar vi gemensamma positionsartiklar (t ex om slaveriets arkeologier) i tidskrifter med peer-reviews, öppna events och förhoppningsvis nya masterkurse om krig, konflikt och våld