Avslutade doktorandprojekt

Här presenteras avslutade doktorandprojekt med länk till avhandling eller abstract. I många fall kan du hitta avhandlingens fulltext och ladda ner från Diva, som är open access.

Vill du istället köpa boken, beställ via https://arkeologi.bokorder.se

2022

Sjöstrand, Alexander Changes, Activities and Bones: Intra-site analysis of the Pitted Ware Culture site Ajvide on the Baltic Sea island of Gotland.

Neiß, Michael

Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik: Del 1 : En multiperspektivisk studie om figurknoppspännen av Birkatyp

2021

Nuttall, Christopher Seascape Dialogues: Human-sea interaction in the Aegean from Late Neolithic to Late Bronze Age
Rödland, Henriette Swahili Social Landscapes: Material expressions of identity, agency, and labour in Zanzibar, 1000–1400 CE
Kjellberg, Joakim Den medeltida stadens dynamik: – urbanitet, sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100–1550.
Hennius, Andreas Outlanders?: Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden

2020

Kjällquist, Mathilda

Kulturkontakter i Sydskandinavien under mesolitikum: Hantverkstraditioner, råmaterialval och mobilitet för 9000 år sedan, med utgångspunkt från Norje Sunnansund i Blekinge (lic.)

Frejman, Axel With Gods as Neighbours: Extra-temenal activity at Greek rural sanctuaries, 700–200 BCE

2019

Therus, Jhonny Den yngre järnålderns gravskick i Uppland: Framväxten av den arkeologiska bilden och en materialitet i förändring
Fraser Magdalena Birgitta People of the Dolmens and Stone Cists. An archaeogenetic investigation of megalithic graves from the Neolitic period on Gotland.

2018

Eriksson Thomas Kärl och social gestik. Keramik i norra Mälardalen 1500 BC-400 AD. .
Menander Hanna Den goda döden. Arkeologiska studier av gravar och begravningspraxis i S:t Olofkonventet i Skänninge.
Mtetwa Ezekia Technology, Ideology and Environment. The Social Dynamics of Iron Metallurgy in Great Zimbabwe.
Petek Nik Archaeological Perspectives on Risk and Community Resilienbce in the Baringo Lowlands, Kenya.
Shoemaker Anna Pastoral pasts in the Amboseli landscape. An archaeological exploration of the Amboseli ecosystem from the later Holocene to the colonial period.
2017
Klingborg Patrik Greek Cisterns: Water and risk in Ancient Greece, 600-50 BC
Ojala Karin I bronsålderns gränsland. Uppland och frågan om östliga kontakter.
2016
Hermodsson Örjan Det arkeologiska landskapet. Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder.
Madiquida Hilario Archaeological and Historical Reconstructions of the Foraging and Farming Communities of the Lower Zambezi: From the mid Holocene to the second Millennium AD
Peyroteo Neves Romeiro Stjerna Rita On Death in the Mesolithic. The mortuary practices of the last Hunter-Gatherers of the South-Western Iberian peninsula, 7th-6th millenium BCE.
2015
Lindgren Liljenstolpe Erika Sempronia's Song: Attitudes to Women's Music-making in Ancient Rome
Tobin Fredrik The Chamber Tombs of San Giovenale and the Funerary Landscapes of South Etruria
2014
Kohtamäki Marjaana Transitions: A landscape approach to social and cultural changes in southern Mozambique 5000 BC -- 1000 AD.
Svedjemo Gustaf Landscape Dynamics: Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200-1700.
2012
Ilves Kristin Seaward Landward: Investigations on the archaeological source value of the landing site category in the Baltic Sea region.
Landström Lars Edvin DÄRFÖR UPPSALA: Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.
Matenga Edward The Soapstone Birds of Great Zimbabwe. Archaeological Heritage, Religion and Politics in Postcolonial Zimbabwe and the Return of Cultural Property.
Weilguni Marina Streets, Spaces and Places: Three Pompeiian Movement Axes Analysed
Wood Marilee Interconnections. Glass beads and Trade in Southern and Eastern Africa and the Indian Ocean 7th to 16th Centuries AD.
2011
Hagström Yamamoto Sara I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal.
Karlenby Leif I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal.
Winkler Andreas Filip Looking at the Future: Divination and Astrology in Ancient Egypt
Vogel Pierre Vardagslivets aktiva orörändring. En studie av kultur genom arkeologi och stenåldersboplatser.
2010
Berg Henrik Constructing Athenian Masculinities: Masculinities in Theophrastus' Characters and Menander's Comedies
Edenmo Roger Prestigeekonomi under yngre stenåldern. Gåvoutbyten och regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen. (Prestige Economy in the Younger Stone Age. Gift Exchange and Regional Identities in the Swedish Boat Axe Culture.)
Hillerdal Charlotta People in Between. Ethnicity and Material Identuty, a New Approach do Deconstructed Concepts.
Löwenborg Daniel Excavating the Digital Landscape. GIS analyses of social relations in Central Sweden in the 1st millennium AD.
2009
Alkarp Magnus Det Gamla Uppsala: Berättelser & Metamorfoser..
Angerth Karlström Anna Preserving Impermanence. The creation of heritage in Vientiane, Laos.
Larsson Åsa Breaking and Making Bodies and Pots. Material and Ritual Practices in Sweden in the Third Millennium BC.
Mejsholm Charlott Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravnings-ritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien. (Borderland. Constructions of Early Childhood and Burial Rituals during the Christianisation in Scandinavia).
Ojala Erik Carl-Gösta Sámi Prehistories. The politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
Strandberg Åsa The Gazelle in Ancient Egyptian Art: Image and Meaning
2008
Hallgren Fredrik Identitet i praktik: Lokala, regionala och överregionala sociala sammanhang inom nordlig trattbägarkultur
Hedlund Nils Ragnar "...achieved nothing worthy of memory": Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260-295
Michel Marcos Patrones de Asentamiento Precolombino del Altiplano Boliviano: Lugares Centrales de la Región de Quillacas, Departamento de Oruro, Bolivia
Sanchez Canedo G. Walter Inkas, “flecheros” y mitmaqkuna: Cambio social y paisajes culturales en los Valles y en los Yungas de Inkachaca/Paracti y Tablas Monte (Cochabamba-Bolivia, siglos XV-XVI)
Swan Lorraine M Lägg Minerals and managers: production contexts as evidence for social organization in Zimbabwean prehistory.
2007
Larsson Anna Gunilla Elisabet Ship and Society. Maritime ideology in Late Iron Age Sweden.
Larsson Annika Klädd Krigare: Skandinaviskt dräktskifte omkring år 1000.
Ljungkvist John En hiar atti rikR. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder.
Weiberg Erika Thinking the Bronze Age. Life and death in Early Helladic Greece,
2006
Delgahawattage Raj Kumar Somadewa Urban Origins in Southern Sri Lanka.
Fallgren Jan-Henrik Kontinuitet och förändring: bebyggelse och samhälle på Öland 200-1300 e.Kr.
Fischer Svante  Roman Imperialism and Runic Literacy: The Westernization of Northern Europe (150-800 AD).
Källén Anna And through Flows the River: Archaeology and the pasts of Lao Pako.
Laében-Rosén Viktoria Age of rust.: Court and power in the Severan age (188-238 AD)
Lindbom Peter Vapnen i wreccornas tid, 150-500 e.Kr, om de romerska auxiliarpilspetsarna och den västliga traditionens framväxt.
Lindholm Karl-Johan Wells of Experience. A pastoral land-use history of Omaheke, Namibia.
Macamo Solange Laura Privileged Places in South Central Mozambique. The Archaeology of Manyikeni, Niamara Songo and Degue-Mufa.
Manyanga Munyaradzi Resilient Landscapes. Socio-environmental dynamics in the Shashi-Limpopo basin, Southern Zimbabwe c. AD 800 to the present.
Petersson Maria Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder
Saenz Virginia Symbolic and Material Boundaries: an archaeological genealogy of the Urhus of Lake Poopó, Bolivia. Defence version
2005
Andersson Fredrik Med historien i ryggen: om den arkeologiska uppgiften. (With History at our Backs. On the Archaeological Mission.
Backe Forsberg Yvonne Birgitta Crossing the Bridge: An Interpretation of the Archaeological Remains in the Etruscan Bridge Complex at San Giovenale, Etruria
Bergqvist Lars-Göran En enkel till Himlingöje. Dödens mode 1: ett virrvarr av varianter. Makt och monumentalitet vid gravens rand eller Döden: en berättelse om livet? Praktgravar i Sydskandinavien under 1000 år: ca 150 e.Kr.-ca 1050 e.Kr.
Carlsson Susanne Rosa Hellenistic Democracies: Freedom, Independence and Political Procedure in Some East Greek City-States
Ekblom Anneli Changing Landscapes. An Environmental History of Chibuene, Southern Mozambique.
Laében-Rosén Viktoria
Age of rust.: Court and power in the Severan age (188-238 AD)
Markus Felicia Living on Another Shore: Early Scandinavian Settlement on the North-Western Estonian Coast.
Sundström Lars Det hotade kollektivet: Neolitiseringsprocessen ur ett östmellansvenskt perspektiv
2004
Blundell Geoffrey Nqabayo's Nomansland. San Rock Art and the Somatic Past.
Juma Abdurahman Unjuja Ukuu on Zanzibar: an archaeological study of early urbanism.
Lejdegård Hans Honorius and the city of Rome: Authority and legitimacy in late antiquity
Siapkas Johannes Heterological Ethnicity. Conceptualizing identities in ancient Greece
2003
Billing Nils Nut - The Goddess of Life in Text and Iconography
Häggman Sofia Directing Deir el-Medina: The External Administration of the Necropolis
Ingvarsson Anne Children Lost and Found: A bioarchaeological study of Middle Helladic children in Asine with a comparison to Lerna
Lekberg Per Magnus Yxors liv, människors landskap: En studie av kulturlandskap och samhälle i Mellansveriges senneolitikum
Malmberg Simon  Dazzling Dining: Banquets as an Expression of Imperial Legitimacy
Price Neil The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia.
Victor Helena Med graven som granne: om bronsålderns kulthus (The Grave as a Neighbour: On Bronze Age Ritual Houses). Out of print. English summary
2002
Apel Jan Daggers, Knowledge and Power.
Engsheden Åke La reconstitution du verbe en égyptien de tradition 400-30 avant J.-C.
Isendahl Christian Common Knowledge: Lowland Maya urban farming at Xuch.
Johansson de Chateau Lena Roman and Native: Colonialism and the archaeology of rural water management in the Mahgreb.
Klynne Allan The Prima Porta Garden Archaeological Project. Terra sigillata from the Villa of Livia, Rome. Consumption and discard in the early Principate.
Landgren Linn Den synliga tron. Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige
Lundh Patrik Actor and Event: Military Activity in Ancient Egyptian Narrative Texts from Tuthmosis II to Merenptah
Ros Jonas Stad och gård. Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid. (Town and house. Sigtuna during late Viking Age and Early Medieval period). Uppsala 2009. 288 pp., 85 figs.
Wallin Patrik Celestial Cycles: Astronomical Concepts of Regeneration in the Ancient Egyptian Coffin Texts
2001
Göthberg Hans Bebyggelse i förändring. Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig medeltid. (Changing settlements. Uppland from the end of the Late Bronze Age to the Early Middle Ages).
Kinahan Jill Cattle for Beads: the archaeology of historical contact and trade on the Namib coast.
Leppänen Sjöberg Birgitta Asine and the Argolid in the Late Helladic III Period: A Socio-Economic Study
Liljenstolpe Peter Studies in Roman architecture: Configuring the classical orders
Lindblom Michael Marks and makers: Appearance, distribution and function of Middle and Late Helladic manufacturers' marks on Aeginetan pottery
Ndoro Murungweni Webber  Your Monument Our Shrine: the preservation of Great Zimbabwe.
Notelid Michel Det andra påseendet. En studie av övergångar i den arkeologiska disciplinens historia. (The Second Glance: A study of transitions in the history of archaeological discipline).
Sundkvist Anneli Hästarnas land. Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder
2000
Meurman Richard Silverberg i Järnbärarland. Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammardateringar. (Silver mountains in iron ore country. The beginning of mining as reflected in Schmidt's Testhammer datings.)
Sahlqvist Leif Det rituella landskapet Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur. (The Ritual Landscape. Cosmographic Expression and Territorial Structure).
1999
Landenius Enegren Hedvig The people of Knossos. Prosopographical studies in the Knossos Linear B archives, 2008.
Norr Svante William To Rede and to Rown. Expressions of Early Scandinavian Kingship in Written Sources.
Radimilahy Marie De Chantal Mahilaka: an archaeological investigation of an early town in northwestern Madagascar.
Segerberg Ann Lisbet Bälinge Mossar. Kustbor i Uppland under yngre stenåldern.(The Bälinge bogs. Neolithic coastal swettlement in Uppland, eastern middle Sweden)
Taffinder Jacqueline The Allure of the Exotic. The social use of non-local raw materials during the Stone Age in Sweden.
1998
Hegardt Johan
Relativ betydelse. Individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori. (Relative Meaning: Individuality and totality in archaeological cultural theory).
Senast uppdaterad: 2022-11-17