Forskningsnoder

Historisk-filosofiska fakulteten gav i två omgångar medel till mångvetenskapliga forskningsprojekt. Vår instuitution deltog i flera av dem. Syftet med noderna var att förstärka det tematiska och mångvetenskapliga samarbetet inom fakulteten och öka samspelet dels mellan olika enheter, dels mellan undervisning och forskning.

Den goda staden

Land, stad och rum,

Kulturarv

Mind and Nature

Publikationer:

2021: Rome Encounters: Heritage, Traces and Contemporaneity in an Urban Context http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1620273

2016: Istanbul Encounters: Time, Space and Place ín an Urban Context http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1084219

2015: London encounters: Interdisciplinarity and methodology in an urban context http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:882838

Senast uppdaterad: 2022-02-01