Boken om båtgraven Valsgärde 14 är ute!

2018-11-28

Idag publiceras rapporten från utgrävningarna av Valsgärdes båtgrav 14.

Denna grav grävdes ut 1949 under ledning av Else Nordahl  (långvarig medarbetare och hedersdoktor vid vår institution) och Bengt Schönbäck. Else arbetade under lång tid med publiceringen av graven före sin bortgång. Hon hade då kommit mycket långt i arbetet och producerat såväl ett manus som illustrationer och planscher. Nu har underlaget bearbetats och publicerats på ett sätt som vi hoppas är enligt Elses vilja. 

Boken är den första i en förnyad serie av arbeten om Valsgärdes gravar som bygger på publikationerna av Valsgärde 6, 7 och 8, alla av Greta Arwidsson. Det är därtill den första boken i serien som framställs inom ramarna för projektet Vikingafenomenet (The Viking Phenomenon).

Läs mer om Vikingafenomenet här