KOF 2011

2015-10-15

KOF 2011-panelen ger mycket gott betyg åt institutionen i sin utvärdering.

Panelen pekar på vår internationella forskningsprofil, våra framstående multidisciplinära nätverk och forskningsprojekt som t ex The Urban Mind och Agora och vår dynamiska forskningsmiljö, som producerat mycket goda doktorander.

Läs avsnittet om vår institution här eller ladda ner hela utredningen här.