Kremeringsexperiment i Gamla Uppsala 2013

Den 22 maj utförde forskare vid Institutionen för arkeologi i samarbete med Gamla Uppsala museum/Riksantikvarieämbetet, OKB-projektet i Gamla Uppsala, osteologer vid SAU och produktionsbolaget Mediabruket ett kremeringsexperiment i Gamla Uppsala.

En film om undersökningarna i Gamla Uppsala, som kretsar kring brandgravar som undersöktes 2012, kommer under hösten att sändas i en dokumentär i Vetenskapens värld. 

En rad forskare vid Institutionen för arkeologi, John Ljungkvist, Frands Herschend och Anders Kaliff var involverade i både planeringen, genomförandet och efterarbetet som nu tar vid. Stor hjälp och erfarenhet kom även från Terje Gansum från Vestfolds Fylkeskommune och Terje Östigaard från Uppsala universitet som har stor tidigare erfarenhet av kremeringar från både praktiska experiment och studier av hinduiska ritualer från t.ex. Varanasi.

Experimentet blev mycket lyckat också sett som ett samarbetsprojekt, där alla parter bidrog med stor entusiasm. Eftersom vi som arkeologer alltid gräver resultatet av en kremering och därmed alltid mer eller mindre manipulerade eller omflyttade rester av ett kremeringsbål, så är ett experiment av detta slag ytterst lärorikt.

Under hela kremeringen loggades värmen från bålet digitalt via tre sonder som var placerade på tre olika platser i bålet. Vi kan nu i efterhand jämföra hur föremål och ben påverkats med den värmeutveckling som skedde. I efterhand kan vi konstatera att kremeringen blev mycket effektiv och att en rad jämförelser kan göras med riktiga brandgravar från vendel- och vikingatid. Glasbägaren, pärlorna, föremålen i karneol, horn och keramik uppförde sig på ett sätt som stämmer bra med många av de brandgravar vi finner.

Samtidigt väcker experimentet en rad frågor om hur andra föremål och kroppar vi finner i gravar har deponerats. Frågan är t.ex. varför vissa föremål i en grav kan vara mycket välbrända medan andra bevarats bättre än. Det signalerar att mycket finns att lära om, när och var olika kroppar och föremål placerades på bålet.

Vill du veta mera om forskningsprojektet i Gamla Uppsala?

Mer om arkeologi i Gamla Uppsala:

http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/likbranning-vid-hogarna.aspx (nytt fönster)

Se ett reportage och hela dokumentären på SVTPlay

 

http://www.svtplay.se/klipp/1617110/hednisk-tro-holl-sig-kvar-i-uppsala (nytt fönster)

 

http://www.svtplay.se/klipp/1247206/arkeologer-aterskapar-likbal-fran-vikingatiden (nytt fönster)