I ”Tjelvars” fotspår - Rekonstruktion av det forntida landskapet vid Lina myr på Gotland under 8000 år.

Project coordinator: Helene Martinsson-Wallin

Information in Swedish only
 

Information in Swedish only.