Historia

Historisk forskning syftar till förståelse av bakomliggande orsaker till händelser och skeenden. Genom studier av föremål och deras inplacering i en kontext är det möjligt att skapa en förståelse av hur händelser upplevdes av samtiden (eller åtminstone hur man ville att de skulle uppfattas).