Omvärldssamverkan

Både populärt och akademiskt för bäst synergi

Samverkan

Här finns information om institutionens samverkan med omvärlden, med andra institutioner, forskningscentra och forskningsråd.

Dessutom finns information och länkar till studentföreningar.

Universitetets perspektiv på samverkan med omvärlden finns här.

Vi visar också föremål ur våra arkiv samt mini-information om olika platser med arkeologisk betydelse

Avdelningen Före oss är en liten förteckning över de kända fornforskare som ligger begravda på kyrkogården nära Campus Uppsala.

Arkeologibloggar

Ting och tankar Åsa M. Larsson blogggar om arkeologi, vetenskap och samtida händelser

On the Reading Rest Frands Herschend bloggar om arkeologiska texter

SAUBlogg Om SAUs utgrävningar

UV gräver i Gamla Uppsala

ArkeologiBloggen  Upplandsmuseets arkeologiblogg

Arkeologi vid Motala ström Om de arkeologiska utgrävningrna vid Motala ström

Aardvarchaeology Martin Rundkvist om arkeologi och museer

K-blogg Riksantikvariets kulturblogg  

ARKDIS Archaeological Information in the Digital Society

The hall at the crossroads of Baltic Waterways. Kristin Ilves om järnålder på Åland

Landscape Perceptions Ulla Rajala bloggar från Stockholm/Cambridge/Leicestershire

Senast uppdaterad: 2022-01-25