Nationell samverkan inom antikämnet

Antikens kultur och samhällsliv ingår i flerämnesinstitutioner på fyra platser i Sverige:

För att harmonisera framförallt forskarutbildningen inom ämnet har på uppdrag av dekankonferensen diskussioner förts mellan de olika institutionerna.

Senast uppdaterad: 2022-01-25