AGORA

AGORA-logotyp

AGORA: En tvärvetenskaplig mötesplats vid Uppsala universitet

Det tvärvetenskapliga nätverket AGORA bildades 2010 som en plattform för antik- och klassikerstudier och antikreception i termernas vidaste bemärkelse. Idén föddes ur ett institutionsövergripande samarbete mellan de historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och teologiska fakulteterna i Uppsala. Nätverket har framgångsrikt anordnat ett antal kurser, föreläsningar och seminarier i syfte att sprida kunskap om och medvetandegöra antikens relevans, både ur ett historiskt perspektiv och i vår samtid.

 

AGORA har ett viktigt internationellt samarbete med andra lärosäten då nätverket årligen medverkar i arrangerandet av fakultetsöverskridande ”vinterskolor” för doktorander i humaniora med antikenanknytning. Detta sker inom ramen för det europeiska nätverket U4  som utöver Uppsala består av universiteten i Groningen, Ghent och Göttingen. Ett av huvudmålen för dessa vinterskolor är att ge forskarstuderande möjligheten att presentera sina forskningsprojekt inför en internationell publik bestående av både kolleger på doktorandnivå och mer erfarna forskare. Vinterskolan 2019 ägde rum den 12-17 mars i Rom, och utöver de mycket givande och lärorika dagarna av presentationer anordnades också exkursioner till ett antal av stadens historiska platser.

AGORA upprätthåller gemensamma informationskanaler för att koordinera antikorienterad verksamhet i Uppsala. Vi underhåller en epostlista (louise.therkildsen@littvet.uu.se) för att nå ut med information om evenemang med koppling till antiken och antikvetenskap i Uppsala. Ni hittar oss också på Facebook.

Önskar du medlemskap i AGORA? Kontakta Louise Schou Therkildsen louise.therkildsen@littvet.uu.se.

Tidigare evenemang

Att undervisa på antiken, Aten 2-6 oktober 2019

Under hösten 2019 anordnar AGORA en workshop i Aten för lärare vid Uppsala universitet vars undervisning anknyter till eller tangerar antiken. Ett evenemang av samma slag genomfördes 2016 med deltagare från teologi, litteraturvetenskap, retorik, lingvistik, pedagogik och arkeologi.

Observera att det går bra att anmäla sig senare än 1/8.

Utlysning