AGORA

AGORA: En tvärvetenskaplig mötesplats vid Uppsala universitet

Det tvärvetenskapliga nätverket AGORA bildades 2010 som en plattform för antik- och klassikerstudier och antikreception i termernas vidaste bemärkelse. Idén föddes ur ett institutionsövergripande samarbete mellan de historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och teologiska fakulteterna i Uppsala. Nätverket har framgångsrikt anordnat ett antal kurser, föreläsningar och seminarier i syfte att sprida kunskap om och medvetandegöra antikens relevans, både ur ett historiskt perspektiv och i vår samtid.

 

Höstens föreläsningar

poster med schema

September 16, Eng2-0076, Janric van Rookhuijsen, Leiden University: The Harem in the Parthenon

October 13, Eng22-0008, Jodi Magness, University of North Carolina: Masada: Last Stronghold of the Jewish Resistance Against Rome

November 11, Eng6-0022, Maria Nilsson, Lund University: To walk in the footsteps of the dead: a lecture on Gebel el-Sisila and its inhabitants during the 18th Dynasty

November 25, Eng16-0043, Harvey Yunis, Rice University: Title TBA

All lectures are scheduled 16-17.30 and held in English. Participation on campus or via Zoom.

Please contact Louise Schou Therkildsen for questions and registration: Louise.therkildsen@littvet.uu.se

AGORA har ett viktigt internationellt samarbete med andra lärosäten då nätverket årligen medverkar i arrangerandet av fakultetsöverskridande ”vinterskolor” för doktorander i humaniora med antikenanknytning. Detta sker inom ramen för det europeiska nätverket U4  som utöver Uppsala består av universiteten i Groningen, Ghent och Göttingen. Ett av huvudmålen för dessa vinterskolor är att ge forskarstuderande möjligheten att presentera sina forskningsprojekt inför en internationell publik bestående av både kolleger på doktorandnivå och mer erfarna forskare. Vinterskolan 2019 ägde rum den 12-17 mars i Rom, och utöver de mycket givande och lärorika dagarna av presentationer anordnades också exkursioner till ett antal av stadens historiska platser.

AGORA upprätthåller gemensamma informationskanaler för att koordinera antikorienterad verksamhet i Uppsala. Vi underhåller en epostlista (louise.therkildsen@littvet.uu.se) för att nå ut med information om evenemang med koppling till antiken och antikvetenskap i Uppsala. Ni hittar oss också på Facebook.

Önskar du medlemskap i AGORA? Kontakta Louise Schou Therkildsen louise.therkildsen@littvet.uu.se.

Tidigare evenemang

Att undervisa på antiken, Aten 2-6 oktober 2019

Under hösten 2019 anordnar AGORA en workshop i Aten för lärare vid Uppsala universitet vars undervisning anknyter till eller tangerar antiken. Ett evenemang av samma slag genomfördes 2016 med deltagare från teologi, litteraturvetenskap, retorik, lingvistik, pedagogik och arkeologi.

Observera att det går bra att anmäla sig senare än 1/8.

Utlysning