AGORA

AGORA: En tvärvetenskaplig mötesplats vid Uppsala universitet

Det tvärvetenskapliga nätverket AGORA bildades 2010 som en plattform för antik- och klassikerstudier och antikreception i termernas vidaste bemärkelse. Idén föddes ur ett institutionsövergripande samarbete mellan de historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och teologiska fakulteterna i Uppsala. Nätverket har framgångsrikt anordnat ett antal kurser, föreläsningar och seminarier i syfte att sprida kunskap om och medvetandegöra antikens relevans, både ur ett historiskt perspektiv och i vår samtid.

 

Föreläsningar och seminarier

An afternoon with the Plague of Antiquity Agoraposter 26 april

Zoom seminar April 26, 2021, 13-17.

The seminar is conducted in English via Zoom
For registration: Louise.therkildsen@littvet.uu.se


The next AGORA lecture is on April 19, 2021, at 15.00-17.00 when Vincent Gabrielsen, University of Copenhagen, and John S. Kloppenborg, University of Toronto will be speaking under the title Pagans, Christians and Jews: To Meet, Greet and Eat

Dekorationsbild


Commensality and Private Associations in the Greek-Speaking World, ca. 500 BC – ca. AD 200 by Vincent Gabrielsen, University of Copenhagen


The Meals of Christ Groups in Comparative Perspective by John S. Kloppenborg, University of Toronto

The seminar is conducted in English via Zoom
For registration: Louise.therkildsen@littvet.uu.se


An afternoon with the mummies of Egypt
Zoom seminar organized by the AGORA network


MONDAY 22 FEBRUARY 2021


13.00 Introduction
13.15-13.45 ANDREAS DORN (Uppsala), Integrity of the body in life and death – a mummy with a toe prosthesis
13.45-14.15 SOFIA HÄGGMAN (Uppsala), Mummies go north. Attitudes to and display of Egyptian mummies in Sweden from the Middle Ages until today
14.15-14.45 ANN-KATRIN GILL (Oxford), Mummifying a member? A peculiar Osirian aspect of mummification
14.45-15.00 Coffee break
15.00-15.30 PATRIK MEHRENS (Uppsala), The mummy in Ingmar Bergman’s Fanny and Alexander and related literary works
15.30-16.00 JOACHIM ÖSTLUND (Lund), Mummies as medicine and the virtues of ingredients
16.00-16.30 NILS BILLING (Uppsala), Dressed for eternity. The collection of mummy-bandages with the Ancient Egyptian Book of the Dead at the University of Uppsala
 
For questions contact: louise.therkildsen@littvet.uu.se


poster med schema

September 16, Eng2-0076, Janric van Rookhuijsen, Leiden University: The Harem in the Parthenon

October 13, Eng22-0008, Jodi Magness, University of North Carolina: Masada: Last Stronghold of the Jewish Resistance Against Rome

November 11, Eng6-0022, Maria Nilsson, Lund University: To walk in the footsteps of the dead: a lecture on Gebel el-Sisila and its inhabitants during the 18th Dynasty

November 25, Eng16-0043, Harvey Yunis, Rice University: Title TBA

All lectures are scheduled 16-17.30 and held in English. Participation on campus or via Zoom.

Please contact Louise Schou Therkildsen for questions and registration: Louise.therkildsen@littvet.uu.se

AGORA har ett viktigt internationellt samarbete med andra lärosäten då nätverket årligen medverkar i arrangerandet av fakultetsöverskridande ”vinterskolor” för doktorander i humaniora med antikenanknytning. Detta sker inom ramen för det europeiska nätverket U4  som utöver Uppsala består av universiteten i Groningen, Ghent och Göttingen. Ett av huvudmålen för dessa vinterskolor är att ge forskarstuderande möjligheten att presentera sina forskningsprojekt inför en internationell publik bestående av både kolleger på doktorandnivå och mer erfarna forskare. Vinterskolan 2019 ägde rum den 12-17 mars i Rom, och utöver de mycket givande och lärorika dagarna av presentationer anordnades också exkursioner till ett antal av stadens historiska platser.

AGORA upprätthåller gemensamma informationskanaler för att koordinera antikorienterad verksamhet i Uppsala. Vi underhåller en epostlista (louise.therkildsen@littvet.uu.se) för att nå ut med information om evenemang med koppling till antiken och antikvetenskap i Uppsala. Ni hittar oss också på Facebook.

Önskar du medlemskap i AGORA? Kontakta Louise Schou Therkildsen louise.therkildsen@littvet.uu.se.

Tidigare evenemang

Att undervisa på antiken, Aten 2-6 oktober 2019

Under hösten 2019 anordnar AGORA en workshop i Aten för lärare vid Uppsala universitet vars undervisning anknyter till eller tangerar antiken. Ett evenemang av samma slag genomfördes 2016 med deltagare från teologi, litteraturvetenskap, retorik, lingvistik, pedagogik och arkeologi.

Observera att det går bra att anmäla sig senare än 1/8.

Utlysning

Senast uppdaterad: 2021-04-13