Föreläsningar och seminarier

Onsdag den 19 februari får seminariet för antikens kultur och samhällsliv i samarbete med nätverket AGORA besök av två experter på antik grekisk religion. Under temat Purity in Greek ritual norms kommer de att diskutera hur renhetsregler kommer till uttryck i de s.k. rituella normerna, inskrifter som reglerade hur antik grekisk religion utfördes i praktiken.

Seminariet äger rum i Engelska parken, hus 2, rum 0024 (markplanet).

13.15-14.15     Jan-Mathieu Carbon (Collège de France /Université de Liège):  The 'Great Equalizer'?: Time of abstention and purity in Greek ritual norms

14.45-15.45     Irene Salvo (University of Exeter): Inscribed norms on blood pollution and sacred spaces: A reassessment

Poster

Anslå gärna den bifogade postern och sprid till alla intresserade! Ingen förhandsanmälan krävs. För frågor, vänligen kontakta Hedda von Ehrenheim (hedvig.vonehrenheim@antiken.uu.se).


Måndag den 2 december anordnar AGORA-nätverket en föreläsning med Dr. Giulia Maria Chesi, Humbolt Universität, Berlin. Hon kommer att anlägga ett annorlunda perspektiv på Homeros, nämligen teknik. Föreläsningen har den spännande titeln The Trojan horse and the paradox of technology.

Evenemanget äger rum i Engelska parken, 2-K1024, kl. 15.15-17.00.

Poster