Bronshuvud från Gamla Uppsala

Bronshuvud från Gamla Uppsala

Detta bronshuvud i kopparlegering har fått smeknamnet Batman med tanke på likheterna med en viss seriefigur. Han tillhör en grupp figurer som förekommer under vendel- och vikingatid. De hittas från Ryssland i öster till England i väster. Till skillnad från de allra flesta andra figurerna, som

har stora horn vilka avslutas med fågelhuvuden, har denna betydligt mindre horn. En rad av de andra behornade figuerna tolkas som avbildningar av Oden, men detta objekt är som sagt ett avvikelse från det generella mönstret. Fyndet är gjort i Gamla Uppsala och behandlas i rapporten: Ljungkvist, J., 2009. Kartering med metalldetektor och bebyggelsestudie i norra Gamla Uppsala. (Gamla Uppsala ? framväxten av ett mytiskt centra. Rapport 2.) Uppsala.