Hornsåsen, Västmanland

flygbild av en ås med träd

Gravfältet på Hornsåsen, Rytterne socken, är det största gravfältet i Västmanland. Gravarna är bara undersökta i begränsad omfattning, men gravfältet tycks ha använts under såväl bronsålder som äldre och yngre järnålder, med rösen, högar och stensättningar av olika former.

Text och bild: Daniel Löwenborg