Kazarma, Argolis

stenar vid en grotta

Brolämningar vid Kazarma i Argolis (sen bronsålder, c. 1300 f Kr). Terrassmurar och broar från bronsåldern vittnar om människans interaktion med sin omgivning. Kulturlandskapet öppnade nya möjligheter men nyttjades samtidigt så att avskogning och jordflykt kan spåras.

Text och bild: Erika Weiberg