Kupoler och minareter

torn och kupoler

Kupoler och minareter - två arkitektoniskt och ideologiskt betydelsefulla element i staden Istanbul/Konstantinopels sammansatta historia. Vy från Hagia Sofias övre galleri över mausoleer på kyrkans område mot den Blå moskén och fyra av dess sex (!) minareter.

Text och foto: Michael Lindblom