Tidigare forskare i våra ämnen

Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala är belägen i Engelska Parken Campus, bredvid Gamla Kyrkogården.

Här finns en liten lista på andra kända fornforskare som verkat i våra ämnen. Träd på en kyrkogård

På Gamla Kyrkogården i Uppsala ligger flera kända fornforskare begravda. Inte alla har verkat vid Uppsala universitet.

Greta Arwidsson https://kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/greta-arwidsson/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Greta_Arwidsson

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7370051

Axel Boëthius (disputerad i U-a, bl.a. prof. i Göteborg, chef för Rominstitutet) https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Bo%C3%ABthius

Sture Brunnsåker (femte professorn i Antikens kultur och samhällsliv)

Agnes Geijer, textilarkeolog, känd för sin publicering av Birkas textilier https://kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/agnes-geijer/

Erik Gren (docent i Klassisk fornkunskap och antikens historia)

Lennart Kjellberg (andre professorn i Klassisk fornkunskap och antikens historia) https://sv.wikipedia.org/wiki/Lennart_Kjellberg

Georg Möller, tysk egyptolog som bl a deltog i utgrävningar i Abusir, vid Cheopspyramiden och i Deir-el-Medina https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_M%C3%B6ller

Axel W Persson (professor i Klassisk fornkunskap och antikens historia). Påbörjade institutionens stora Labraunda-utgrävningar 1948. https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_W._Persson

Otto Santesson, Norrlandsarkeolog.Utförde arkeologiska undersökningar av stenåldersbebyggelsen i Ångermanland. Gav 1941 ut skriften Magiska skifferredskap från Norrlands stenålder. Hedersdoktor vid Uppsala Universitet 1948. Lektor vid Folkskoleseminariet i Uppsala. Från 1912 föreståndare för Vårdsätra naturpark utanför Uppsala. Santesson har också gått till historien som upphovsman till den riksbekanta "Stora smällen i Uppsala" i slutet av 1890-talet. Hans gravsten står strax innanför kyrkogårdsmuren nära institutionen.

Rutger Sernander (botaniker, geolog, arkeolog) https://sv.wikipedia.org/wiki/Rutger_Sernander

Torgny Säve Söderbergh (professor i Egyptologi) https://sv.wikipedia.org/wiki/Torgny_S%C3%A4ve-S%C3%B6derbergh

Olof Thunman (tecknare av bl a fornlämningar) https://kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/olof-thunman/

Bengt Thordeman (riksantikvarie) https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Thordeman 

Olof Verelius, Uppsalas förste professor i arkeologi, eller, som det då hette "professor i fäderneslandets antikviteter", anställd år 1662. På graven finns en runstenskopia ditsatt av Verelius lärjunge Olof Rudbeck. https://kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/olof-verelius/

Sam Wide (förste professorn i Klassisk fornkunskap och antikens historia)  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sam_Wide

Senast uppdaterad: 2022-01-25