Andra kända fornforskare

Här är en ofullständig lista på kända fornforskare i våra ämnen. På sidan Före oss finns en lista på de som är begravda på Gamla Kyrkogården, nära Campus Uppsala

Johannes Bureus den förste riksantikvarien. Begravd i Uppsala domkyrka (Om Bureus i Uppsala domkyrka: https://digitaltmuseum.se/011013964459/johannes-bureus-gravhall-i-sodra-tvarskeppet-uppsala-domkyrka-uppsala-200 samt Wiki: https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Bureus

Arne Furumark Professor i Antikens kultur och samhällsliv 1952-70. https://sv.wikipedia.org/wiki/Arne_Furumark

Montelius och Hildebrandarna är begravda i Solna i Stockholm (Ing-Marie Back Danielsson har skrivit om deras gravmonument i en artikel ). Montelius blev begravd i en dös! Hildebrand, som starkt propagerade för kremering, och faktiskt startade den mycket aktiva kremeringsrörelsen i Sverige (japp, glömd av många men den var stor – det gavs ut pamfletter, det sjöngs kampsånger mm till kremeringens lov, och Hildebrand angav (för)historiska argument för kremeringens införande i Sverige (kremering var ju vanligt under vikingatiden t ex) ) – i alla fall, han blev paradoxalt nog själv inte kremerad, trots att kremering vid hans död var tillåtet och hyfsat vanligt. (Ing-Marie Back Danielssons text)

Else Nordahl Läs minnesruna från Sigtuna museum införd i SVD och UNT

Karl Piehl, egyptolog och extra ordinarie professor i egyptologi. Upprättade samlingen av egyptiska fornsaker (Victoriamuseet, nu i Museum Gustavianum)   https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Piehl

Hanna Rydh ledde arkeologiska utgrävningar bl a på Birka, Adelsö och Gotland. Den första svenska kvinnan att disputera för doktorsgraden i arkeologi och dessutom vid Uppsala universitet. (I-M BD) https://sv.wikipedia.org/wiki/Hanna_Rydh

Dagmar Selling. Hon föddes i Stockholm och dog i Göteborg men disputerade 1955 i Uppsala med Wikingerzeitliche und frühmittelalterliche Keramik in Schweden som är ett pionjärarbete inom keramikforskningen.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Selling

Nils Sundquist arkeolog, landsantikvarie https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Sundquist

Senast uppdaterad: 2022-01-25