Fynd från antiken – en keramikövning på SciFest

Den 8 mars deltog en klass från Rosendalsgymnasiet i Uppsala i en workshop arrangerad av Institutionen för arkeologi och antik historia och Gustavianum vid Uppsala universitet.

Eftersom vetenskapsfestivalen i år blev digital fick övningen genomföras på distans. Den ansvarige läraren från Rosendalsgymnasiet, Calle Håkansson, hämtade i förväg ut ett studiematerial bestående av keramikskärvor från sten- och bronsåldern i det Egeiska området. På plats i klassrummet fick eleverna parvis undersöka keramiken och försöka fundera över vad den kan ha använts till. Universitetslektor Michael Lindblom handledde klassen digitalt.

Eleverna tyckte att det var spännande att få hantera så gamla föremål och de tog sig an uppgiften med intresse. Michael Lindblom förklarade på ett både lättbegripligt och intresseväckande sätt. 

Cecilia Ödman

Dan och Kajsa studerar keramik
Dan och Kajsa studerar keramik
Peter Isak Timoté och Johannes studerar antika lerskärvor
Peter, Isak, Timoté och Johannes studerar antika lerskärvor

Senast uppdaterad: 2022-01-25