Diskussion och argument

Kollegial samverkan för bättre forskningsresultat
 

Seminarier vid institutionen

Till de högre seminarierna vid de olika avdelningarna har forskarstuderande, forskare och lärare tillträde. Övriga intresserade kan vid förfrågan hos respektive ämnesansvarige få delta.

Föreläsningar och seminarier öppna för allmänheten annonseras på förstasidan.

Högre seminariet i arkeologi

Högre seminariet i antikens kultur och samhällsliv

Seminarieserien Vikingafenomenet

ENES (Early North European Seminar)

Konferenser, workshops, tidigare aktiviteter

Senast uppdaterad: 2023-10-31