Diskussion och argument

Kollegial samverkan för bättre forskningsresultat
 

Seminarier vid institutionen

Till de högre seminarierna vid de olika avdelningarna har forskarstuderande, forskare och lärare tillträde. Övriga intresserade kan vid förfrågan hos respektive ämnesansvarige få delta.

OBS att samtliga planerade seminarier är inställda. Vi återkommer med nya datum.

Föreläsningar och seminarier öppna för allmänheten annonseras på förstasidan.

Högre seminariet i arkeologi

Högre seminariet i antikens kultur och samhällsliv

Stenåldersseminariet

Seminarieserien Vikingafenomenet

Elements of Death

ENES (Early North European Seminar)

Uppsala Network for Cultural Memory Studies

Konferenser, workshops, tidigare aktiviteter