Högre seminariet i Antikens kultur

Forskarseminarierna är i första hand öppna för lärare/forskare, stora stenar vid ingången av en grottadoktorander och magisterstudenter. De allmänna seminarierna är öppna för alla.

Observera att tid och plats för seminarier kan skifta från gång till gång. De som har idéer eller önskemål angående seminarier kan kontakta  Dominic Ingemark

Schema för våren finns på //tinyurl.com/y3wge7q2

Senast uppdaterad: 2022-01-25