Högre seminariet i Antikens kultur

Forskarseminarierna är i första hand öppna för lärare/forskare, doktorander och magisterstudenter. De allmänna seminarierna är öppna för alla.

Observera att tid och plats för seminarier kan skifta från gång till gång. De som har idéer eller önskemål angående seminarier kan kontakta Emelie Byström