Högre seminariet i arkeologi

Högre seminariet i Arkeologi är avsett för intern och extern kommunikation av ny och kommande forskning för forskare, doktorander och masterstudenter.

Seminarieschema VT 2023 (på engelska) Uppdaterat 2023-01-17

Övriga kan efter särskild förfrågan till seminarieansvarige Angus Graham få delta.

Seminariet hålls vanligen på onsdagar mellan klockan 10:00 - 12:00.

OBS att seminarierna numer hålles i seminarierummet 2-2033 i Uppsala och A334 i Visby om inget annat anges på schemat. Det oficiella språket under seminarierna är engelska.


 

Senast uppdaterad: 2023-01-17