WHEN

WHEN - World Historical Ecology Network - arrangerar seminarier och workshops om historisk ekologi. Nätverket arbetar med stöd från Riksbankens Jubiuleumsfond.

Syftet med nätverket är att fungera som ett kommunikationsvertyg mellan forskare från olika geografiska regioner och ämnesområden som är engagerade i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet historisk ekologi.

Historisk ekologi förenar metoder, teorier och förhållningssätt från olika vetenskapsgrenar med syfte att förstå komplexa historiska samband mellan människa och miljö över olika geografiska nivåer och tidsrymder.