Wulfilakonferens

Institutionen för arkeologi och antik historia arrangerar tillsammans med Carolina Rediviva en internationell universitetsgemensam konferens i juni med anledning av 1700-årsjubileet av födelsen av Silverbibelns "upphovsman" - den gotiske biskopen Wulfila.

Wulfila är känd som uppfinnare av det gotiska alfabetet och översatte också Bibeln till gotiska. Idag kan den kända översättningen ses i Uppsalas universitetsbibliotek - Codex Argentus - Silverbibeln är ett fantastiskt manuskript från tidigt 500-tal.

OBS Föreläsningarna är öppna för alla. OBS

Läs mer om konferensen här.

Program för konferensen