ENES - Early North European Seminar

Early North European Seminar (ENES) är en tvärvetenskaplig seminarieserie om kultur, historia, språk, religion och samhälle i Norden från omkring år 500 till 1200-talet. Seminariet är öppet för alla intresserade studenter och akademiker. Presentationer ges på de flesta nordiska språken medan information från kommittén oftast sker på svenska.

Vanligen är seminarierna kl 18.15 i Upplandsmuseets hörsal, med insläpp mellan 18.00-18.15.

Som alltid följs även höstens seminarier av postseminarium, i december med viss anpassning till månadens seder och bruk.

Frågor om seminariet? Kontakta jhonny.therus@arkeologi.uu.se