ENES - Early North European Seminar

Early North European Seminar (ENES) är en tvärvetenskaplig seminarieserie om kultur, historia, språk, religion och samhälle i Norden från omkring år 500 till 1200-talet. Seminariet är öppet för alla intresserade studenter och akademiker. Presentationer ges på de flesta nordiska språken medan information från kommittén oftast sker på svenska.

Vanligen är seminarierna kl 18.15 i Upplandsmuseets hörsal, med insläpp mellan 18.00-18.15.

Vårens schema uppdaterat 2021-02-26

Frågor om seminariet? Kontakta Lasse.Martensson@nordiska.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-26