ENES - Early North European Seminar

Early North European Seminar (ENES) är en tvärvetenskaplig seminarieserie om kultur, historia, språk, religion och samhälle i Norden från omkring år 500 till 1200-talet. Seminariet är öppet för alla intresserade studenter och akademiker. Presentationer ges på de flesta nordiska språken medan information från kommittén oftast sker på svenska.

 Vårens schema uppdat. 220207

Frågor? Kontakta Jhonny Therus jhonny.therus@kalmarlansmuseum.se

Senast uppdaterad: 2022-02-07