Högre seminariet i egyptologi

Högre seminariet i egyptologi välkomnar snart till vårens seminarier

De högre seminarierna är öppna för forskare, lärare och master/magisterstudenter. Övriga intresserade måste kontakta  Andreas Dorn

Senast uppdaterad: 2022-01-25