Öppna föreläsningar 2019

Master class

Aspects of ancient Greek vase painting

Friday 12 April, 2019, Uppsala University, Engelska Parken, room 2-1024

Our visiting scholar Judy Barringer, professor of Greek art and archaeology at Edinburgh
University, will lead a master class on ancient Greek vase painting on Friday, April 12. Her
introductory talk with explore recent approaches to Greek vase painting, followed by shorter
presentations by scholars and students work- ing on different aspects of this topic. There will be plenty of time for discussion between the presentations.

Poster med programpunkter

Alla välkomna!


Öppet seminarium

Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar - Historiska perspektiv, aktuella debatter och vägar framåt

Välkomna till ett öppet seminarium om återbördande av samiska mänskliga kvarlevor arrangerat av Svenska kyrkan och Uppsala universitet!

Tid: 9 april 2019 kl 0915-12
Plats: Sal IV, Universitetshuset, Uppsala

Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar, vilka insamlats som del av anatomisk och rasbiologisk forskning, är en omdiskuterad och starkt laddad fråga. Såväl den historiska bakgrunden, på vilket sätt och i vilket syfte dessa kvarlevor insamlades, som frågan om samlingarnas framtid, väcker starka reaktioner. Sametinget och samiska aktivister har under lång tid fört fram krav på återföring och återbegravning. Dessa krav är del av en bredare diskussion om samiska urfolksrättigheter och större samiskt självbestämmande i kulturarvsfrågor. Hur kan vi bearbeta det mörka arvet från rasbiologi och gravplundring, och hur skulle upprättelse för det samiska folket kunna se ut?
Svenska kyrkan har också lyft denna fråga som del av en större försoningsprocess med det samiska folket, och har tagit initiativ till en serie rundabordssamtal om samiska mänskliga kvarlevor, med olika parter såsom Sametinget, museer och nationella myndigheter. I dag diskuteras repatrierings- och återbegravningsfrågor runt om i världen, med exempel på såväl konflikt som samarbete. Forsknings- och museivärlden har ett stort ansvar att diskutera etiska aspekter kopplade till denna fråga och att kritiskt granska sin egen historia.
Med detta seminarium vill vi bidra till ökad kunskap om och förståelse för denna komplexa fråga, genom att belysa såväl historiska perspektiv som aktuella repatrieringsprocesser i Sverige i dag, och bidra till en fördjupad dialog kring utmaningar, möjligheter och vägar framåt.
Program:
09.15 – 09.30: Inledande ord. Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan
09.30 – 09.50: Samlingarnas historiska bakgrund och aktuella repatrieringsdebatter
Carl-Gösta Ojala, forskare, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
09.50 – 10.10: De anatomiska samlingarna vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum
Anne Ingvarsson, 1:e antikvarie, Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum
10.10 – 10.30: Repatrieringsprocessen i Lycksele 2019 – en planerad återbegravning
Mikael Jakobsson, ordförande i Lycksele sameförening, medlem i Sametingets etiska råd
Olle Thoors, informatör på Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat
Adriana Aurelius, projektledare repatriering, Lycksele kommun
10.30 – 10.50: Samiska perspektiv på repatriering och återbegravning. Rose-Marie Huuva, konstnär, poet, medlem i Sametingets etiska råd
10.50 – 11.10: Fikapaus
11.10 – 12.00: Paneldiskussion, med tid för frågor från publiken. Föredragshållarna samt Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Moderator: Katarina Pirak Sikku, konstnärlig ledare och forskare


Seminariet är öppet för alla intresserade, men vi ber deltagare att på förhand anmäla sig via följande länk:
https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=10144

Varmt välkomna!


Kontakt: Lisbeth Hotti, Svenska kyrkan: lisbeth.hotti@svenskakyrkan.se
Carl-Gösta Ojala, Inst. för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet: carl-gosta.ojala@arkeologi.uu.se


The fifth annual Sune Lindqvist lecture:

Professor Michael L. Blakey will give a lecture on ‘Bioarchaeology at New York’s African Burial Ground as Activist Science’.

Michael is the National Endowment for the Humanities Professor of Anthropology, Africana Studies and American Studies at the College of William and Mary, Williamsburg, USA, and also Director of the Institute of Historical Biology at the same institution. He is one of the world’s leading archaeologists of the African-American experience, and led the landmark research project to study excavated human remains from the African Burial Ground in Lower Manhattan, New York City – the subject of his lecture. This was a project that in many ways shaped an entirely new future for African-American archaeology, located firmly in contemporary issues, particularly the struggle against racism.

Tid: Fredag 8 mars 2019, kl 14.15 -16

Plats: Ihresalen, Engelska Parken Campus

Alla välkomna!

Dr Joanne Rowland (University of Edinburgh),

Rediscovering Merimde Beni Salama:
from the archives to the field.

The Egyptian prehistoric site Merimde Beni Salama (4500 BC) was first located
during the Austrian West Delta Survey in 1928, with the first major
excavations carried out not only by the Austrian, but also Swedish, teams. The
site has been subject to re-excavation mainly in the 1970s-80s, and most
recently from 2013 onwards by the current Egypt Exploration Society mission.
This talk will explore the history of research at the site, and give an insight into
the archival resources, as well as presenting some results of the most recent
fieldwork in the area.

Tid: 30 januari 2019, kl 18.15

Plats: Engelska parken 2-2033


Öppen föreläsning med vår hedersdoktor Sonia Haoa Cardinali:

Archaeology of Rapa Nui (Easter Island). Learning from the past for the future

Tid: 24 januari 2019 kl 14.15-16.00

Plats: Universitetshuset Sal VIII

Sonia Haoa Cardinali is an archaeologist from Rapa Nui (Easter Island), who has been awarded the title of Honorary Doctor at Uppsala University, Department of Archaeology and Ancient History. She was born on Rapa Nui in 1953, where she has lived for much of her life, and has a family background of several generations deeply committed to the preservation, documentation and interpretation of Rapa Nui’s heritage. Sonia Haoa Cardinali possesses outstanding field skills and a deep knowledge of Pacific prehistory, building upon her inheritance of traditional knowledge as a cultural leader among the Rapanui (Easter Islanders). Sonia has participated in almost all larger and smaller scale archaeological investigations on the Island since 1975 and since the shift of the millennium, she has been the leader of several large survey and excavation projects on the Island. She has excavated on Easter Island and elsewhere in the Pacific since the mid 1970s, and has published widely on the archaeology of the region.

Sonia Haoa-Cardinali has a Licenciatura in Archaeology and Anthropology from the University of Chile since 1988 with an additional specialisation in Human Physical Anthropology at University of Wyoming in 1992.

Alla välkomna!


Öppna föreläsningar 2018

Öppen föreläsning 5 dec kl 13.15

Nicoletta Momigliano, University of Bristol: Cretomania from Belle époque to Netflix

Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken


Inaugural lecture Dec 6

We are pleased to announce the Inaugural Lecture by Andreas Dorn Professor of Egyptology An ostracon brings its author to life. Amennakhte’s biographical notes in landscape

Thursday 6th December at 16.00 in Humanistiska teatern, Uppsala. An informal reception will follow

Please share this with others who may be interested - all are welcome

Poster

The fourth Annual Sune Lindqvist Lecture Dec 7

Friday December 7, 2018 at 14.15, Humanistiska teaterin, English Park Campus, Uppsala

Lotte Hedeager, University of Oslo: Knowledge Systems of the Past? From the Bronze Age to the Middle Ages.

Poster

John Scheid, Collège de France och Jesper Svenbro, Svenska Akademien, 6 och 7 november, 2018

Tisdag 6 november, kl. 13.15-15.00, Engelska parken, sal 6-0031

John Scheid, Collège de France och Jesper Svenbro, Svenska akademien: Generative mythology in Greece and Rome. Names and gestures

Onsdag 7 november, kl. 13.15-15.00, Engelska parken, Humanistiska teatern 

John Scheid, Collège de France: What was a grove in imperial Rome? Architecture and theology

Ingen förhandsanmälan krävs. Anslå gärna och sprid till alla intresserade. Alla är hjärtligt välkomna!


Human Diversity 1-2 Nov 2018


Archaeology-Genetics-Cultural Evolution-Gender

Poster with programme
Speakers include

  • Magnus Enqvist, Stockholm Centre for Cultural Evolution
  • N. Katherine Hayles, Duke University
  • Toomas Kivisild, University of Cambridge
  • Olivier Morin, MPI Science of Human History
  • Matthew Spriggs, Australian National University

An interdisciplinary conference hosted by the
Human Diversity Research Network, Uppsala University
Full programme: https://goo.gl/CBNn3T
Venue: Gustavianum auditorium (free entry)

This meeting is brought to you by Uppsala University’s Human Diversity
Research Network, co-organised by the Department of Linguistics and Philology,
the Department of Archaeology and Ancient History, The Centre for Gender
Research, and the Department of Organismal Biology (Human Evolution).
Contact: Michael Dunn <michael.dunn@lingfil.uu.se>

A.W. Persson Lectures on Aegean Prehistory

Öppen föreläsning tisdagen den 15 maj, klockan 16:15 i sal 2-0024
Borja Legarra Herrero, Teaching Fellow, Comparative Mediterranean Prehistory, UCL, besöker Institutionen för arkeologi och antik historia


“It could be argued tendencies to broaden political and economic power can be found in any complex society. However, to see elite-common tensions as a developing theme in prehistory and Early Iron Age that was only resolved in Classical times would be a simplistic characterisation. Bronze Age Aegean show clear signs of complex socio-political forms that we could consider loosely as ´democratic´(power decisions are spread across large swathes of society) being in place much earlier than we normally assume.”

Efter föreläsningen äger en enkel mottagning rum i institutionens lunchrum.
Alla är välkomna!

Poster

Workshop 22 mars, 2018:

The formation of sacred space and landscapes in the past. Divine action or human creation?

Plats: Engelska Parken 7-0050

Tid: 22 mars kl 10.15 - 17.30

Poster

Abstracts

Efteråt kommer det ordnas ett postseminarium med vin, buffémat, och kaffe till självkostnadspris (200 kr) för alla intresserade. Vänligen anmäl ditt deltagande i postseminariet till Axel senast tisdag 13 mars. Betalning kan ske på plats.

HUMAN DIVERSITY NETWORK MEETING 01
GENETICS   5 feb

5 February 2018
9:30 to 12:30
Lindahlsalen, EBC

How will ancient DNA studies impact upon European prehistory and on the problem of Indo-European origins?
Colin Renfrew, University of Cambridge

The genetic history of Africa based on modern and ancient DNA
Carina Schlebusch, Uppsala Universi

Population genomics of prehistoric European migrations

Torsten Günther, Uppsala University

Limited seats. Registration is free but mandatory.
Fika is included. Welcome! Info & Registration at:
https://goo.gl/forms/gsvOBFmPCFeOgnZM2

Poster

Öppna föreläsningar 2017

Tredje Sune Lindqvist-föreläsningen

Se föreläsningen här (använd Internet Explorer!)

https://streaming.virtual-studios.se/videos/video/1913/?access_token=shr00000019132704309972272958885696939141503

7 december 2017 kl 14.15 i Humanistiska teatern, Engelska Parken

Dr Richard Knecht (University of Aberdeen): Treasures of the Alaskan Permafrost. Archaeology and tradition in a Yup'ik village.

Alla välkomna!

Poster

Urban & Rural Space invites to two exciting seminars!

1. THURSDAY NOVEMBER 2, 14.15–16.00 (Eng 2-1077)

Negotiating Utopia. Sociomaterial strategies for conflict solving within the Green Wave movement from the late 1960s until present day.
Lecture by Ylva Sjöstrand, Dept. of Archaeology and Ancient History

2. WEDNESDAY NOVEMBER 8, 13.0015.30 (Eng 2-0024)

The social heritage of ancient cities (see attachment)

13.00–14.00 Elizabeth Key Fowden, The Parthenon Mosque: the meeting of European and Ottoman archaeological imaginations

14.00–14.15 Coffe/tea

14.15–15.15 Dunia Filippi The spatial turn and the Roman Forum: towards a new methodology for studying ancient urban spaces

A post seminar will follow. Please, sign up to susanne.carlsson@antiken.uu.se no later than November 6th!

All are welcome!

Susanne, Hedvig, Anna & Paul

Elizabeth Fowden is a Senior Researcher in Classics and Middle Eastern Studies in Cambridge, UK. She is part of the ERC funded project “Impact of the ancient City”, where the ancient city formations are studied in a diarchronic perspective, analyzing also how the ancient cityscapes and urban cultures influence us still today. Her lecture will take us into the changing urban and religious landscape of Athens during the Ottoman period.

Dunia Filippi, Classics, Faculty Member, University of Cambridge, with an extensive experience excavating the Roman Forum, presents a new methodological approach to the study of ancient space. She undertakes a systematic analysis of the relationship between the topographic maps of the Roman Forum (previously elaborated) and the social activities that took place in it. The ancient social and physical space are integrated and studied using a Geographical Information System.

Öppen föreläsning 31 aug

På torsdag 31 augusti kommer professor Andreas Dorn att ge en öppen föreläsning om: The Necropolis of Qubbet el-Hawa opposite modern Assuan. Walking again and again 1 km along the Nile and uphill to the tombs . OBS! Det börjar kl 16.15 i ENG 2-1077

Öppna föreläsningar 13 september

Plats: Engelska Parken 6-0022

Kl. 14.15 - 15.30 Dr Olga Philaniotou: Thermi on Lesbos, 3000 BC - 2017 AD

Kl. 15.30 - 17.00 Dr Robin Barber: Phylakopi, Melos: fresh light on an old excavation

Alla välkomna!

Poster med mer information

Skelettens dag på Gotlands museum 13 maj, 2017

Gotlands Museum och Uppsala universitet Campus Gotland presenterar den senaste forskningen om arkeologiska skelettmaterial, från både människa och djur.

Osteologistudenterna, kandidat/master,  berättar om sina uppsatsarbeten för museibesökarna.

Nytt för i år är medicinsk personal som deltar och berättar om bendensitetsmätningar (osteoporosundersökning) på arkeologiskt sekelettmaterial i projektet Osteoporosis och osteoarthitis, då och nu.

Poster med program

Öppen föreläsning 25 jan 2017

Prof. em. Jeremy B. Rutter (Dartmouth College, USA): Partying in Prehistory: Social Drinking Behaviors in the Bronze Age Aegean.

Tid: Onsdag 25 jan kl 15.15

Plats: Engelska Parken Ihresalen och B23 (Visby)

Alla välkomna!

Ladda ner poster