SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK

logo for the conference, a traffic sign with an elk turned 90 degrees

Den 3 – 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala.

Syftet med konferensen är att diskutera och sprida kunskap om:

  • antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling
  • aktuella forskningsfrågor samt
  • kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

Se lite bilder från konferensen

Program bifogas.

Välkommen med din anmälan på länken

https://goo.gl/DCisIZ

Kontakt: Karl-Johan Lindholm: karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se

Anneli Sundkvist: anneli.sundkvist@raa.se