Seminarium 29 nov 2016: Arkeologi i Östra Fyrislund

Östra Fyrislund tillhör ett av Uppsalaregionens mest intressanta områden och har en stor variation av undersökta arkeologiska lämningar. De senaste årens undersökningar har berört såväl gravar som boplatser från bronsåldern och framåt.

Seminariet samlade 65 deltagare i Bertil Hammer-salen i Blåsenhus. Bilden nedan visar Dan Fagerlund, som berättar om Upplandsmuseets grävningar i Slavsta, södra Uppsala.

Foto: Andreas Hennius

 

Läs mer om seminariet