Mynt, liturgi och praxis i kyrkorummet

Workshop i Visby

5-7 november 2014

I de medeltida kyrkorna i Skandinavien har det hittats över 70 000 mynt från medeltiden. Varför hamnade mynten i kyrkorna? Vilken betydelse hade pengar i medeltidsmänniskans föreställningsvärld? Hur kom mynt till användning i kyrkorummet? Som offer, allmosen, gåvor?  Vilken roll spelade religionen och den katolska kyrkan?

Dessa frågor ska besvaras i det mångvetenskapliga projektet ”Religion and Money. Economy of Salvation in the Middle Ages” som har samlat forskare från hela Norden och Storbritannien. Projektet är finansierat av Norges Forskningsråd i tre år mellan 2014-2016.

Mellan den 5 och 7:e november kommer Institutionen för arkeologi och antik historia och Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo anordna en workshop i Visby, Campus Gotland. Workshopen "Mynt, liturgi och praxis i kyrkorummet" kommer att handla om olika aspekter av liturgin och användningen av kyrkorummet under medeltiden. Det kommer hållas öppna föreläsningar som presenterar de första resultaten inom projektet.

Öppna föreläsningar

Tid: torsdagen den 6:e november kl 9-11

Plats: E22, Almedalsbiblioteket, Campus Gotland

9.00-9.15 Projektpresentation "Money & Religion: The economy of salvation"
9.15-9.45 "Praying and Paying: the Economy of Salvation in the High Middle Ages" Giles Gaspar (Senior Lecturer in Medieval History, Department of History, Durham University)
10.00-10.45 Presentationer Kyrkfynd i Norden (övriga projektdeltagare)

Kontaktperson: Christoph Kilger