DGS-seminarium 26 maj

Föreläsning med dr Akram Ilja (University of Palestine, Gaza), gästforskare vid institutionen för kulturminnesvård, Campus Gotland: The Sustainable Viability of Adaptive Reuse of Historic Buildings: The experiences of Two World Heritage Old Cities; Bethlehem in Palestine and Visby in Sweden.

Dr Iljas forskning berör världsarvsplatserna Betlehem och Visby ur olika perspektiv.

Plats: Engelska parken 2-K1024

Tid: 26 maj kl 14.15-16