Konferens: Roundtrip to Hades

Visits to the Underworld in the Eastern Mediterranean Tradition

Tid: 9-12 oktober 2014

Plats: Uppsala universitet, Sal IX och X

Att besöka dödsriket och återvända med livet i behåll är ett ämne som fascinerat mänskligheten genom tiderna och i många kulturer. I den europeiska traditionen går temat tillbaka på Homeros beskrivning av Odysseus besök i Hades, en ”katabasis” – nedstigning, som gett ekon i både litteratur och konst. Dessa resor till dödsriket, och det finns flera, återspeglas och tjänar som inspiration genom antik och bysantinsk tid, men också ända in i det moderna samhället.

Den 9-12 oktober 2014 anordnas en internationell konferens med titeln ”Roundtrip to Hades: visits to the underworld in the eastern Mediterranean tradition" vid Uppsala universitet. Konferensens syfte är att utforska temat med besöket i underjorden så brett som möjligt, utifrån textuella källor av alla slag, ikonografi, materiell kultur och musik. Huvudfokus ligger på antikens Grekland och Bysans, men föregångare i Främre Orienten och Anatolien och i synnerhet efterantika, medeltida och moderna redogörelser kommer också att inkluderas.  Vad sker när ett antikt ämne tas upp, överförs och omformas under århundranden, hur både bevaras och bearbetas dess kärna, samt hur reflekterar denna process vad människor i olika tider och kulturer funnit betydelsefullt? I ett vidare perspektiv syftar även konferensen till att åskådliggöra vikten av det antika arvet i tillblivelsen av vår gemensamma berättelse.

Program

Ladda ner poster

Mer information: Gunnel Ekroth