Skogens industriella kulturarv - seminarium 19-20 okt

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet – sammanfattning av ett seminarium

19-20 oktober 2016 anordnade institutionen i samarbete med Riksantikvarieämbetet seminariet Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet.

Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget Kulturarv i skogen (KIS) visar att kunskapsläget är osäkert hos många lämningskategorier, kanske allra mest hos de som är resultat av brukandet av skogen. Samtidigt är utmarksforskningen på frammarsch inom arkeologin.

På seminariet sammanfördes forskare och företrädare för den regionalt baserade kulturmiljövården, statliga myndigheter och konsulter i syfte att skapa dialog kring skogens industriella kulturarv. Syftet var också att identifiera forskningsfrågor och initiera forskning rörande kontextualisering av lämningar från utmarksbruk och social identitet hos de människor som arbetade i utmarken. 

Seminariet kunde genomföras tack vare beviljade medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag

Sammanfattning av seminariet

Presentationer:

Karl-Johan Lindholm
Stig Welinder
Andreas Hennius
Eva Svensson Del 1  Del 2
Moa Lorentzon
Annie Johansson

Människor på konferens
Foto: Niklas Stenbäck

Senast uppdaterad: 2022-01-25