The Structure of Infrastructure. Material Networks in Early Urban Communities.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Uppsala universitet och University of Liverpool.

17-18 mars, 2016

Program

Poster