Yngre järnålderns boplatser, kännetecken och utmaningar. 2013.

11 december 2013 anordnade Institutionen för arkeologi och antik historia, i samarbete med Societas Archaeologica Upsaliensis, ett halvdagsseminarium med presentationer och diskussion kring den yngre järnålderns boplatser i Mälardalen. Seminariet gästades av ett 40-tal forskare, arkeologer, studenter och personer anställda av olika länsstyrelser och innehöll bl.a. presentationer av fyra lokaler vilka undersökts och uppvisar spännande resultat, Gilltuna, Malma, Ultuna och Källstalöt.

Schema