The Pacific Archaeology Seminar series

ett öga eller en ö omgiven av blå linjer

Öppet heldagsseminarium 18 maj 2019

Pacific Archaeology logo

3rd Pacific Archaeology Seminar: Current debates in Pacific Archaeology - Histories of settlements and migrations using aDNA, Isotopes, GIS and Historical Narratives

Tid: 18 maj 9.45 - 16.45

Plats: Engelska Parken 2K-1024 (fm) och 2-2033 (em), Campus Gotland A 334

Poster med program

Senast uppdaterad: 2022-01-25