Keramikworkshop 12 feb

Institutionen för arkeologi och antik historia och Museum Gustavianum åtnjuter fantastiska samlingar med arkeologiska fynd från olika platser i världen. Vår undervisning bygger på god kännedom om olika typer av källor i kombination med en ett nyfiket sinne. På initiativ av studentföreningen Fjölnir anordnade institutionen en workshop om keramik onsdagen den  12 februari 2020. Workshopen blev fulltecknad på 48 timmar. Den ingår inte i någon kurs, utan bygger just på nyfikenhet och glädje att samlas kring ett gemensamt tema. Under handledning av fyra experter arbetade 20 studenter hela dagen med keramik från tre utgrävningar i Sverige och en i Grekland. Studenter i arkeologi studerade fynden från Broby (bronsålder), Valsgärde (vendel- och viktingatid) och Studentholmen (medeltid), medan studenter i antikens kultur och samhällsliv arbetade med keramik från Asine på nordöstra Peloponnesos (bronsålder, hellenistisk-romersk tid).

Text och bild: Michael Lindblom

Människor som studerar keramikskärvor

  • Studenter på Keramikworkshop
  • Studenter på Keramikworkshop
  • Studenter på Keramikworkshop
  • Studenter på Keramikworkshop
  • Studenter på Keramikworkshop
  • Studenter på Keramikworkshop
  • Studenter på Keramikworkshop
Last modified: 2022-04-12