Bilder från SKÅNK-konferensen

Här kommer lite bilder från SKÅNK-konferensens första dag.

Förberedelser:

Förberedelser

GD Skogsstyrelsen, landshövdingen och riksantikvarien inledde konferensen

Människor i en föreläsningssal

Människor i en föreläsningssal

En kvinna som talar inför publik

tre män och en kvinna på ett podium

Exkursion till Strömsbergs bruk och det omkringliggande skogslandskapet

flera människor som tittar på en milsten

Milsten

människor som inspekterar ett bruk

Last modified: 2022-01-25