Arkeologi

tre studenter tittar på ett fynd i den enas hand

Arkeologi är den enda humanistiska disciplin som behandlar hela människans historia.

Hos oss studerar du människor och samhällen under förhistorisk och historisk tid genom de materiella spår de lämnat efter sig. Ämnet är globalt och våra forskare jobbar i fyra världsdelar. I undervisningen ingår exempel hämtade från hela världen, men du kan även fördjupa dig i Skandinaviens forntid.

Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och innehåller tydliga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment. Ämnet handlar också om våra förväntningar och föreställningar om det förflutna, hur de har skapas och används i olika tider. Olika synsätt kommer till uttryck i arkeologins teoribildning som studeras och diskuteras. Praktiska moment, som utgrävningar, museibesök, exkursioner och digital rumsanalys ingår också i utbildningen.

Arkeologi studerar människans förflutna främst genom materiella lämningar

Vid vår institution, på våra campus i Uppsala och i Visby finns bara två begränsningar för arkeologi: det börjar så långt tillbaka som vi kan finna spår om hur det är att vara människa, och det slutar igår. Vår arkeologi är ett stort rum, med ordentlig med utrymme för alla.

Vi fascineras av forntida liv och de sociala dynamiker, teknologier, trossatser, identiteter och interaktioner som drev dem. Vi undersöker människor från förr och deras sammanflätade förhållanden med sin miljö. Vi intresserar oss för det komplexa spelet mellan materiell kultur och skrift. Vi undersöker vårt ämnes historia, och varför vi arbetar som vi gör. Vi är engagerade i hur vi ser forntiden, och hur våra studier ofrånkomligen har sina rötter i nutiden.

Med nära sextio forskare och lärare i Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv, Egyptologi och Osteologi är vi en av Europas största institutioner inom vårt område och vi ger tydliga globala perspektiv på det förflutna. Inom Arkeologi har vi forskare med intressen som spänner över många tider, platser och teman, men vår kärn- och specialistforskning ägnas åt Skandiaviens förhistoria, historisk arkeologi, ursprungsarkeologi, och arkeologier i Afrika, Indiska oceanen och Stilla havet. Vi är forskningsledande inom GIS och olika typer av digital kulturmiljövård, i historisk ekologi och biokultur, och i att skapa ny förståelse för global miljöhistoria.

Vi tror på ett etiskt studium av det förflutna som något som informerar och belyser våra mest angelägna nutida frågor, som bildar hjärtpunkten för hur vi ska planera för en bättre framtid. Vårt arbete är tillgängligt både för den akademiska kommuniteten och också utanför.

Klicka dig runt på vår webbplats som visar hur vi undersöker det mänskliga förflutna över hela världen. Student eller forskare, samarbetspartner eller allmänt intresserad - vi vet att du här kommer att finna något av intresse i den långa mänskliga historien.

Ämnet har en  lärostolsprofessor, Neil Price, som tillsammans med flera andra professorer, lektorer och doktorander bedriver verksamheten.

Ansvarig för forskningen: Neil Price

Helene Martinsson-Wallin berättar om kandidatprogrammet

 Helene Martinsson i blommig skjorta sitter i en grop och gräver.Helene Martinsson-Wallin är professor i arkeologi med placering på Campus Gotland.

Varför ska man läsa ett helt program?

Man får det bästa av två världar, dvs. man får en struktur i sina studier men även flexibilitet och valbarhet i ämnesoråden och teman som vi av erfarenhet vet är nyttiga t.ex. för det kommande arbetslivet inom kulturmiljövård och museisektorn.

Kan man läsa delar av programmet och sedan pussla ihop dem?

Inte om man valt programmet eftersom det utformat på visst sätt med en viss progression men man ska kommas ihåg att det finns stor valbarhet inom programmet där man har flera olika inriktningar att välja på.

Varför ska jag läsa på Gotland?

Det är en fantastisk miljö för arkeologer. Här bor du i den medeltida staden Visby som är ett världsarv samt har chansen att arbeta med originalmaterial inför kandidatuppsatsen. Närheten till lärare och det ”lilla” campuset är attraktivt där du blir synlig som student och du får ändå del av den stora expertis som vi tillsammans har inom institutionen.

Hur skaffar jag bostad på Gotland – finns det hjälp att få?

Studentkåren Rindi kan hjälpa dig och det brukar inte vara några problem att få bostad.

Vilken kurs kommer du att undervisa i?

Jag undervisar i flera kurser på grundnivå. På avancerad nivå undervisar jag i masterkurserna Östersjöns förhistoria och Arkeologisk teori och metod.

Hur ska jag som student förbereda mig?

Du kan naturligtvis läsa arkeologisk litteratur både facklitteratur såsom ”The Human Past” av Chris Scarre som vi har som kurslitteratur men en bra ingång till svensk arkeologi får du också genom Jonathan Lindströms böcker Bronsåldersmordet (2009) och De dödas tempel (2011) och tidskrifen Populär arkeologi.

Vad kan man göra efter examen? Vad har andra studenter gått vidare till?

Du kan bli fältarkeolog inom uppdragsverksamheten men också jobba inom den antikvariska sektorn dvs. handläggare inom kulturmiljövården på länsstyrelser eller kommuner och även inriktning mot museiverksamhet. Inom programmet har du ju flera möjligheter att specialisera dig och om du riktar in dig mot den globala arkeologin kan arbetsfältet vidgas och om du specialiserar dig mot osteologi kan du t.ex. fortsätta inom rättsmedicin och aDNA forskning. En del har också gått vidare inom utbildningssektorn.

Hur hittar man på uppsatsämne?

Oftast brukar detta komma naturligt när man studerar, dvs. man blir mer intresserad av något tema eller en viss tidsperiod. Det kan också vara så att man medverkar i lärarnas forskningsprojekt och skriver uppsats i förhållande till detta och därmed ingår i ett större sammanhang.

Jag har ett funktionshinder som gör att jag inte kan delta så mycket i utgrävningar, men vill ändå läsa programmet. Hur funkar det?

Du kan t.ex. välja att göra studier i ett arkiv istället för att medverka i arkeologisk utgrävning eller medverka i fält med anpassade sysslor såsom fyndhantering mm.

Jag har svårt att tillgodogöra mig skriven text – finns materialet inläst?

Det finns mycket inläst material och nytt textmaterial kan läsas in.

Ingår det exkursioner i programmet?

Ja, vi brukar erbjuda någon eller några exkursioner inom programmet.

Hjälper ni till med praktikplats?

Vi har vissa avtal med museer och institutioner i den arkeologiska uppdragsverksamheten där möjligheter till praktikplatser finns.

Jag skulle vilja skriva en uppsats som jämför grekisk, assyrisk och nordisk mytologi. Måste jag läsa alla inriktningar då?

Nej, men du måste ha tonvikten i uppsatsen på ditt valda huvudområde.

Jag behöver läsa vissa delar av programmet på distans - går det?

I dagsläget ger vi inte programmet på distans men vi har distanskurser A-C i arkeologi.

Jag kommer att vara föräldraledig under en termin. Måste jag vänta ytterligare en termin för att studera, eller kommer kurserna att ges varje termin?

Kurserna kommer inte att ges varje termin utan då måste du vänta en termin.

Senast uppdaterad: 2022-02-01