Arkeologi

Arkeologi är den enda humanistiska disciplin som behandlar hela människans historia.

Hos oss studerar du människor och samhällen under förhistorisk och tidighistorisk tid genom de materiella spår de lämnat efter sig. Ämnet är globalt och våra forskare jobbar i fyra världsdelar. I undervisningen ingår exempel hämtade från hela världen, men du kan även fördjupa dig i Skandinaviens forntid.

Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och innehåller tydliga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment. Ämnet handlar också om våra förväntningar och föreställningar om det förflutna, hur de har skapas och används i olika tider. Olika synsätt kommer till uttryck i arkeologins teoribildning som studeras och diskuteras. Praktiska moment, som utgrävningar, museibesök, exkursioner och digital rumsanalys ingår också i utbildningen.

Arkeologi studerar människans förflutna främst genom materiella lämningar

Vid vår institution, på våra campus i Uppsala och i Visby finns bara två begränsningar för arkeologi: det börjar så långt tillbaka som vi kan finna spår om hur det är att vara människa, och det slutar igår. Vår arkeologi är ett stort rum, med ordentlig med utrymme för alla.

Vi fascineras av forntida liv och de sociala dynamiker, teknologier, trossatser, identiteter och interaktioner som drev dem. Vi undersöker människor från förr och deras sammanflätade förhållanden med sin miljö. Vi intresserar oss för det komplexa spelet mellan materiell kultur och skrift. Vi undersöker vårt ämnes historia, och varför vi arbetar som vi gör. Vi är engagerade i hur vi ser forntiden, och hur våra studier ofrånkomligen har sina rötter i nutiden.

Med nära sextio forskare och lärare i Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv, Egyptologi och Osteologi är vi en av Europas största institutioner inom vårt område och vi ger tydliga globala perspektiv på det förflutna. Inom Arkeologi har vi forskare med intressen som spänner över många tider, platser och teman, men vår kärn- och specialistforskning ägnas åt Skandiaviens förhistoria, historisk arkeologi, ursprungsarkeologi, och arkeologier i Afrika, Indiska oceanen och Stilla havet. Vi är forskningsledande inom GIS och olika typer av digital kulturmiljövård, i historisk ekologi och biokultur, och i att skapa ny förståelse för global miljöhistoria.

Vi tror på ett etiskt studium av det förflutna som något som informerar och belyser våra mest angelägna nutida frågor, som bildar hjärtpunkten för hur vi ska planera för en bättre framtid. Vårt arbete är tillgängligt både för den akademiska kommuniteten och också utanför.

Klicka dig runt på vår webbplats som visar hur vi undersöker det mänskliga förflutna över hela världen. Student eller forskare, samarbetspartner eller allmänt intresserad - vi vet att du här kommer att finna något av intresse i den långa mänskliga historien.

Ämnet har två lärostolsprofessorer, Neil Price och Paul Lane, som tillsammans med flera andra professorer, lektorer och doktorander bedriver verksamheten.

Ansvariga för forskningen: Neil Price och Paul Lane