Arkeologi Baskurs AB 60 hp

Studenterna skall nå kännedom om kulturutvecklingen i Skandinavien under förhistorisk tid och äldre medeltid. Dessutom ges en överblick över arkeologisk forskning i ett internationellt utomeuropeiskt perspektiv. Under andra terminen ges studenterna fördjupade kunskaper om det arkeologiska källmaterialets möjligheter samt om arkeologisk teori och idéhistoria, osteologi, landskap, GIS (geografiska informationssystem) och fältarkeologi.

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar eller seminarier från Uppsala eller Visby


 Kursen ges i Uppsala