Distanskurser i arkeologi

Våra distanskurser är mycket populära och har samma förkunskapskrav som de kurser som går på heltid.

Undervisningen är i stort sett IT-baserad, och du deltar i seminarier via webben. På några moment krävs dock praktiskt deltagande, som kan planeras individuellt med ansvariga lärare. Se varje enskild kurs.