5AR661 Folk, land och tid i Afrika, 7.5 hp

Kursen erbjuder en översikt över Afrikas historia från förhistorisk till modern tid.

I centrum för analysen står förhållandet mellan folk, land och tid, där kursen tar sin början i utvecklingen av den anatomiskt moderna människan och slutar med den transatlantiska slavhandeln och europeisk kolonialism. Utifrån ett brett spektrum av källor diskuteras dynamiken i afrikanska samhällen och våra fördomar om kontinenten.