5AR103 Fördjupning, medeltid, 7.5 hp

Kursen innehåller en orientering om det medeltida samhället i Skandinavien.

Särskilt fokus riktas på aktuella problemställningar inom arkeologisk, historisk och numismatisk forskning kring det medeltida Sverige och Gotland. I kursen ingår också en överblick över hur den regionala och lokala historien hänger samman med utvecklingen i Europa som helhet.