5AR107 Fördjupning, Vikingatid, 7.5 hp

I kursen berörs problemställningar inom vikingatidsforskningen som under senare år har stått i centrum inom arkeologi- och historievetenskaperna. Särskilt fokus riktas mot hur skriftliga och arkeologiska källor används i tolkningarna.