Seminariegrävning i Leksand 2013

I år gräver arkeologi B på en åker i Leksand. Under tre veckor bor studenterna på vandrarhem och tillbringar sina dagar på en sandig åker i närheten av järnvägsspåret i Leksands utkanter. Efter avslutad grävning kommer de hem till Uppsala och ägnar sig åt rapportskrivning istället.

Ansvariga för årets fältkurs är FD Helena Knutsson och doktorand Michel Guinard assisterade av FM Eva-Lena Wahlberg. Ansvariga för själva grävningen är personal från Dalarnas Museum, Joakim Wehlin och Eva Lögdekvist.

Det är en heterogen samling studenter som deltar i grävningen. Här finns pensionärer (ja, en i alla fall), studenter som läser sitt första år och några som blir färdiga med sin kandidatexamen i och med B-kursen i arkeologi. Flera har sökt sig vidare till C-kursen, medan några funderar på andra inriktningar.

När vi är på besök har de hunnit gräva en dryg vecka. Man skrapar försiktigt av lager efter lager,  mäter med levelleringsínstrument så att ytan är plan, ritar av och dokumenterar. Fynden läggs i fyndpåsar som noga märks upp. Allt sorteras, dokumenteras, markeras och förs in i fyndlistor. "Ju noggrannare man är nu, desto lättare går det vid rapporteringen", säger Eva-Lena Wahlberg.

Vad hittar de under grävningen? "Mycket skärvsten och en hel del avslag från flinta och tuftspån", säger Helena Knutsson.

Grävplatsen innehåller både mesolitiskt material och kolgropar från järnåldern; dessutom hittades kritpipor från 1700-talet i schaktmassorna. "Vi sållar allt", säger studenterna. Det är geggigt vid sållningsplatsen, och man hade behövt gummistövlar, upptäcker vi som besökare.

"Näten är 4 x 4 mm", säger Joakim Wehlin. "Hade vi misstänkt benmaterial, typ fiskben, hade vi använt tätare nät i sållen. Denna sandiga jordart bevarar inte organiskt material, så eventuella gravar måste t ex ha föremål som en kam eller gravgåvor för att kunna bestämmas."

Vid den östra sidan av grävplatsen, närmast järnvägsspåret, arbetar Daniel Eklund med en anläggning. Här har de hittat mikrospån, dvs rester från flintslagning.   

Daniel Eklund sållar
Daniel Eklund sållar

Fyndsortering
Fyndsortering

Cherie Svenbäck dokumenterar
Cherie Svenbäck dokumenterar