Om egyptologi

standard egy

Biträdande lektorat i egyptologi

Egyptologi är vetenskapen om det forntida Egyptens språk och kultur, från de fördynastiska kulturerna i Nildalen i 6:e årtusendet f.v.t. till det tidiga kristna Egypten i första århundradet e.v.t. Egyptologiska studier och forskning kombinerar moderna arkeologiska metoder och praktik med sofistikerad lingvistisk och filologisk undersökning av skriftliga källor.

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet är det enda lärosätet i Sverige, och ett av två universitet i Skandinavien att erbjuda ämnet egyptologi som heltidsstudier. Vårt utbildningsprogram omfattar alla områden av egyptologi från arkeologi i Egypten och Nubien, till språk och litteratur. Vår personal är internationellt framstående forskare inom sina områden och åtagna sig att tillhandahålla förstklassig pedagogik och handledning. Ämnet har utmärkta faciliteter och resurser, bl.a. en rik samling av egyptiska och nubiska antikviteter.

Kandidatprogrammet innehåller två år av egyptologi och är uppdelat på fyra terminer motsvarande kurser i egyptologi A, B, C och D:

Första terminen i Egyptologi A ger en introduktion och förser dig med grundkunskaper om fornegyptisk kultur och omfattaregyptisk konst: Egyptens historia och monument: Från riksenande till splittringEgyptens historia och monument: Från Imperium till underkastelse , egyptisk religion och egyptiskt språk och litteratur.

Under B-kursen kommer du att bygga på dessa kunskaper genom kurserna Materiell kultur, Egyptisk arkeologi och Mellanegyptiska, det klassiska språket i det faraonska Egypten.

Under C-kursen kommer du att läsa Mellanegyptiska texter samt Mellanegyptiska och Gammalegyptiska texter. Du läser också kursen Forntida Egypten i ett internationellt perspektiv. Denna termin kommer du även att skriva en uppsats.

Den sista terminen av dina egyptologistudier på kandidatnivå - Egyptologi D - innehåller en kurs i Projektformulering och akademiskt skrivande, vilket är gemensamt för alla studenter på avdelningen, och en kurs i Nyegyptiska, vilket är språket som användes under det så kallade Nya riket (ca. 1300-1000 f.v.t.). Under denna termin kommer du även att skriva en kandidatuppsats i egyptologi.

Kurser på grundnivå i egyptologi kan även läsas av studenter från en bredd andra ämnen, såsom arkeologi, historia, lingvistik, konsthistoria och religionshistoria. Träning i arkeologiska fältmetoder och praktik är även av potentiellt intresse för studenter som läser antropologi, ekologi eller geovetenskaper.

Du hittar en mer detaljerad beskrivning om varje kurs genom att klicka på länkarna. Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta antingen vår administration eller undervisande lärare.

Välkommen!