Fornegyptiskt språk och litteratur, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om det fornegyptiska språkets historiska utveckling och egyptisk litteratur. Olika genrer och typer av texter tas upp till behandling och ett urval fornegyptiska texter läses i översättning. De olika skrivmaterialen och skriftkulturens betydelse i samhället behandlas också.

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:
- översiktligt presentera det forntida Egyptens språkhistoria
- i huvuddrag redogöra för det faraoniska Egyptens litteraturhistoria