Introduktion till mellanegyptiska 7,5 hp

Kursen, som ingår som delkurs 4 i Egyptologi A, ger grundläggande kunskaper om det hieroglyfiska skriftsystemet och den mellanegyptiska grammatiken med utgångspunkt i det klassiska högspråket under Mellersta riket (2050-1650 f.Kr.). Ett egyptiskt basordförråd lärs in.

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:
- redogöra för delar av den mellanegyptiska grammatiken
- känna igen de vanligaste hieroglyftecknen och tolka dem riktigt
- läsa och tolka enklare exempelmeningar utan hjälpmedel